.Default.reDropDownBody { min-width: 60px; }
چهارشنبه, 28 شهريور 1397
عنوان : 21 هزار مترمربع به ظرفیت پاركینگ عمومی بهار افزوده شد
زير عنوان : شهردار بهار مهندس رمضانی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده توانستیم ظرفیت پارکینگ های عمومی شهر را افزایش دهیم
کد خبر : ۲۴۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 
ساعت : ۹:۲۷:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهردار بهار از تملک زمینی در
مجاورت مرقدآیت ا.. بهاری و در
کنار آرامستان به منظور تأمین
پارکینگ خبر داد.
گسترش شهرنشینی، با
وجود آنکه نشانگر توسعه بوده، مشکلات
و پیچیدگیهایی نیز به دنبال دارد و موضوعی است
که تمهید و اجرای راهکارهای مناسب را گریزناپذیر
میسازد.
وی افزود: یکی از مشکلات گسترش شهرنشینی،
فراوانی خودروها و ضرورت ایجاد توقفگا ههای مناسب
در خیابا نها و معابر است و کمبود توقفگاه، سبب
افزایش ترافیک و سرگردانی، رانندگان و مسافران
میشود.
شهردار بهار بیان کرد: یکی از دغدغه های شهرداری
بهار در حوزه حمل و نقل، کاهش ترافیک و کاهش
تصادفات است و تقویت زیرساختها و امکانات شهری
و روا نسازی حرکت در شهر و ایجاد زیرساختهایی
مانند تأمین پارکینگ های عمومی در
دستور کار شهرداری بهار قرار گرفته و
تملک زمین در مجاورت مرقد آیت ا..
بهاری و در کنار آرامستان به منظور
تأمین پارکینگ انجام شده است.
وی ادامه داد: ایجاد و تأمین
پارکینگ به منظور رفاه حال شهروندان
و کاهش ترافیک شهری در خیابان سید
جما ل الدین و تملک زمین برای احداث پارکینگ در
خیابان اصلی شهر صورت گرفت و 21 هزار مترمربع به
ظرفیت پارکینگ عمومی شهر بهار افزوده شد.
وی اظهار کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در
شهر برنامه راهبردی تهیه شده که عملیاتی شدن این
برنامه ضروری است و برنامه عملیاتی آن در حال تهیه
و تدوین است.
رمضانی اضافه کرد: رویکردها در برنامه راهبردی
که متأثر از چشم اندازهای مطالعاتی و به تبع آن
راهبردها و سیاستها و برنامه های عملیاتی است در
کوتاه مدت، میا ن مدت و بلندمدت اثرات خود را به
نمایش خواهد گذاشت.بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بهار

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0