• ساعت : ۹:۵۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۵۳۳
جمع آوری نخاله از سطح شهر

🔹جمع آوری نخاله از سطح شهر 
🔹هرس درختان در سطح شهر بهار
🔹گل کاری در بلوارشهید  باهنر 

♦️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0