• ساعت : ۹:۶:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ 
  • کد خبر : ۲۵۳۷
جلسه مشترك با موضوع سرمایه گذاری
جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران بهار ، لالجین و صالح آباد با موضوع سرمایه گذاری مشترک در شهرستان بهار

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی  شهر و شهرداران بهار ، لالجین و صالح آباد با موضوع سرمایه گذاری مشترک در شهرستان بهار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0