• ساعت : ۹:۴۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ 
  • کد خبر : ۲۵۶۵
بزرگترین میدان شهر بهار به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری شد

بزرگترین میدان شهر بهار به نام سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0