• ساعت : ۱۲:۵۸:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۵۸۱
المان های شهری در بلوار كشاورز شهر بهار

المان های شهری در بلوار کشاورز شهر بهار  
همزمان با فرارسیدن سال نو  شهرداری بهار اقدام به نصب المان های سنگی با نماد بهار  نمود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0