• ساعت : ۱۳:۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
  • کد خبر : ۲۶۲۶
اجرای عملیات آسفالت ریزی در سطح شهر لكه گیری وترمیم تراشه های بلوار كشاورز توسط اكیپ فنی شهرداری بهار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها