• ساعت : ۱۲:۹:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۶۲۸
آغاز اجرای عملیات سنگ فرش در بلوار كشاورز

آغاز اجرای عملیات سنگ فرش در بلوار 85متری کشاورز شهر بهار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها