• ساعت : ۱۳:۱۱:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۲۶۴۱
لایروبی كانال چهارراه قلعه توسط واحد خدمات شهری شهرداری بهار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0