• ساعت : ۱۲:۴۶:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۶۵۸
بازدید مدیركل محترم دفتر امورشهری وشوراها استاداری همدان از شهربهار
بازدید مدیرکل دفتر امورشهری وشوراها استاداری همدان از شهربهار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0