• ساعت : ۱۰:۳۷:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 
  • کد خبر : ۲۷۰۳
27 اردیبهشت روز روابط عمومی و كسب برترین روابط عمومی در استان
27 اردیبهشت روز روابط عمومی به همین مناسبت روابط عمومی های شهرداری بهار، شرکت گاز همدان ؛و اوقاف همدان در بین استان همدان برترین روابط عمومی انتخاب شدند.و شایان ذکر است این انتخاب توسط مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان و مدیر کل کتابخانه استان همدان برگزیده شدند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0