• ساعت : ۸:۲۱:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۷۱۶
مشاركت شهرداری بهار با اداره ورزش و جوانان در جشن اول ذی الحجه
<p><img alt="" src="/_douranportal/images/روابط عمومی 1400/ازدواج/۲۰۲۱۰۷۱۴_۲۰۰۲۴۲.jpg" style="width: 200px; height: 200px;" /></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0