• ساعت : ۲۰:۴۷:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۷۲۷
بازدید میدانی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی از ایستگاه تاكسی
بازدید میدانی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی از ایستگاه تاکسی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0