پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزیده اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۶۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ 
۱۲:۴۰:۲۳
بازدید مدیركل محترم دفتر امورشهری وشوراها استاداری همدان از شهربهار 
بازدید مدیرکل دفتر امورشهری وشوراها استاداری همدان از شهربهار
کد خبر : ۲۶۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
۱۲:۴۶:۴
کد خبر : ۲۶۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ 
۱۱:۶:۱
کد خبر : ۲۶۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
۱۲:۴۰:۳
صفحه1از3123.بعدي.برو

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0