پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گزیده اخبار
دسته بندي اخبار 
پیام ترافیكی 
توقف در پیچ حادثه آفرین است
کد خبر : ۲۵۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 
۸:۴۴:۱۶
پیام ترافیكی 
من از کلاه ایمنی استفاده میکنم
کد خبر : ۲۵۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 
۸:۴۲:۴۸
کد خبر : ۲۵۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ 
۸:۱۷:۱۱
کد خبر : ۲۵۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ 
۹:۴۱:۴۴

5.3.2.0
V5.3.2.0